Ponúkame Vám naše služby v oblasti:

Archivácia dát

Spracovanie dát, digitalizácia údajov a s tým súvisiace služby

WEB

Reklamné a marketingové služby, tvorba Webového obsahu, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, tvorba virtuálnej prehliadky a správa firemného účtu pre Google

  • BADIA s.r.o., Školská 31, 936 01 Šahy
  • IČO: 47360330
  • DIČ: 2023826508